دانلود تحقیق در مورد ایدز

عنوان: تحقیق کامل درباره بیماری ایدز قالب بندی: WORD تعداد صفحات: 60 نکته: این تحقیق در مورد بیماری ایدز می باشد و مطالبی نظیر عوامل، علل، پیشگیری ، درمان و … جزو بخش های آن می باشد. پيشگفتار :  سلامتي با ارزش ترين نعمات خداوندي است كه وسيله و لازمه هر حركت ، ابزار و همچنين هدف توسعه و تكامل مي باشد . سلامتي حق انسانها و تامين آن وظيفه اي فردي و عمومي است . تامين ، حفظ و ارتقاء سلامت جامعه ، رسالت همه حكومتها و شرط اوليه آن مشاهده همه افراد جامعه است . شناخت عواملي ( بيماريها ، حوادث ، بلاياو …) كه سلامت فرد و جامعه را تهديد مي كنند اولين قدم درجهت حفاظت ازسلامت انسانهاست . اما بعد از قرنها كه علم خود را در اوج قدرت مي بيند و به واسطه اكتشافات پياپي بيماريها را يكي پس از ديگري ريشه كن مي نمايد و به بشريت اين مژده را مي دهد كه ديگر انسانها به واسطه بيماريهاي عفوني و واگير دار جان خود را ازدست نخواهند داد ، يكباره بروز و گسترش بيماري نوپديد و مرگ آفريني به نام ايدز كه آنرا طاعون قرن ناميدند محاسبات جامعه پزشكي جهاني را مختل مي كند. و …