دانلود پاورپوینت تاریخ ادبیات 3 – 165 اسلاید

فایل بصورت پاورپوینت در166 اسلاید می باشد     هدف كلي از درس تاريخ ادبيات 3 آشنايي دانشجو با ويژگي هايشعر و تحول آن در عهد صفوي، افشاريه، زنديه و قاجاريه و گويندگان و نويسندگان مطرح اين دوران است.انتظار مي رود كه دانشجو پس از مطالعه اين درس بتواند به نحوي مستدل درباره تحول شعر در عهد صفوي،افشاريه و..بحث كند و اطلاعاتي نسبتا مبسوط درباره گويندگان و نويسندگان مطرح اين دوران ارائه دهد. 1-تنوع سبك ها 1:-وجود شيوه هاي گوناگون سرايش شعر به دليل گستردگي منطقه جغرافيايي(طرز يا سبك شعر پيش از قرن دهم). -رواج سبك هندي به عنوان سبك رايج شعري. سرايندگان مقلد سبك ادوار پيشين در شعر حماسي از فردوسيدر قصيده از خاقاني،انوري،در غزل از بابا فغاني،امير خسرودهلوي و حافظ سرمشق گرفته اند.جاندارانگاري در دوره صفوي از آرايه هاي غالب شعري استو اين امر بر جنبه تخيل شعر اين دوره مي افزايد. زان چهره گل به دامن انديشه مي كنم خورشيد مي فشارم و در شيشه مي كنم …