دانلود تحقیق در مورد اخلاق معیشت

فرمت word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 30 اخلاق معیشت فهرست مقدمه 1 اخلاق اقتصادی در غرب.. 2 ملاحظاتی در مورد استدلالهای یاد شده 3 انسان و سعادت او از دید قرآن کریم 4 آموزه های محوری اخلاق اقتصادی اسلام 5 دنیا و آخرت.. 6 قناعت.. 7 رزق مقدر. 8 توکل. 9 فقر و غنا 9 آموزه های اخلاقی اسلام در حوزة عمل اقتصادی.. 10 نتیجه گیری.. 14 منابع. 15       مقدمه اخلاق جمع خُلق به معنای صفت نفسانی پایدار می باشد. این صفات دو دسته اند , دستة اول صفاتی هستند که موجب سعادت و نجات و مجاورت انسان با اهل الله می شود و فضائل نامیده می شود. و دستة دوم را صفاتی تشکیل می دهد که سبب هلاکت آدمی می شود و به رذائل موسوم است. علم اخلاق علمی است که رذائل و راههای معالجة نفس از آنها را و فضائل و چگونگی آراسته شدن به آنها را تبیین می کند (النراقی ، جامع السعادات ، ج 1 ، ص 32). بررسی پیرامون ارزشهایی که بر نحوة نگرش انسان به فضائل و رذائل تأثیر دارد نیز جزء مسائل علم اخلاق است . اخلاق در دین جایگاه والایی دارد به گونه ای که حضرت رسول(ص) هدف بعثت خود را تتمیم م …