دانلود پاورپوینت انگیزه های شروع سوءمصرف مواد

                نوع فایل : power point قابل ویرایش :170 اسلاید قسمتی از اسلایدها :   مطابق تحقیقات درکارگران صنعتی وابسته به موادمخدر: 1-میزان خسارتی که  به سرمایه های ملی  وارد می نمایند5 برابرخسارت ناشی ازافرادعادی است. 2-میزان بهره وری این کارگران نسبت به کارگران طبیعی 30٪کاهش داشته است. 3-میزان هزینه های درمانی نیروهای صنعتی وابسته به مواد مخدر 300٪افراد عادی است. 4-میزان غیبت صنعت کاران معتاد 5/2 برابر افراد عادی است. 5-میزان تاخیردرمحل کارافرادفوق،3برابرافرادعادی است. 6-کارگران وابسته به مواد5/2برابر بیشترازتسهیلات پزشکی استفاده می کنند. آشنایی باروحیات وانگیزه فرزندان،شرط اول مراقبت توسط والدین است.درصورت وجود این آگاهی شما به آسانی درهمان ابتدا به سوءمصرف موادمخدرفرزندان پی خواهیدبرد بهترین راه مبارزه بااعتیاد،پیشگیری است وبهترین راه پیشگیری،آگاه کردن نسل جوان از خطرهای گرایش به مواد مخدر است   فهرست مطالب واسلایدها : انگیزه های شروع سوءمصرف مواد دردهای مزمن جسمی افزایش توانایی جسمی همانندسازی بابزرگ …