دانلود تحقیق در مورد زایمان در آب

عنوان: زایمان در آب قالب بندی: WORD تعداد صفحات: 23 این تحقیق در مورد زایمان در آب می باشد و شامل تعریف ، تاریخچه ، مزایا برای مادر و نوزاد ، مضرات ، روش و دیگر اطلاعات مورد نیاز زایمان در آب می باشد. مقدمه درد زایمان دردى جسمانى است که فرایند فیزیولوژیک به حساب مى آید. این درد یکى از شدیدترین دردها است که مهم ترین و شایع ترین درد در سطح جامعه تلقى مى شود. با توجه به این که روش هاى مختلفى اعم از دارویى و غیردارویى براى کاهش درد زایمان به کار گرفته شده است هنوز در ایران ترس از درد زایمان از مهم ترین علت هاى امتناع زنان از زایمان طبیعى است. این مسئله در کنار باورهاى نادرست روند زایمان از طرف دیگر آگاهى کم در رابطه با شیوه هاى مختلف کاهش درد زایمان باعث افزایش آمار سزارین انتخابى در کشور ما شده است.  تاریخچه زایمان در آب در كشورهاي غربي استفاده از وان و يا استخرهاي آب گرم براي ليبر و زايمان پديدة نسبتاً جديدي است. در دهة ۶۰ محقق روسي” ايگور چاركوفسكي” تحقيقات وسيعي در زمينه فوايد و ايمن بودن اين روش در شوروي انجام داد. در اواخر دهة …