دانلود تحقیق در مورد پروتکل آموزش تاب آوری هندرسون و میلستسن

تعداد جلسات:   12 تعداد صفحات:    29 نوع فایل:    WORD   عناوین هر جلسه: آشنایی با مخاطبان ، برقراری ارتباط، آشنا کردن آنها با تاب آوری و قوانین شرکت در کارگاه خودآگاهی، با هدف آگاهی نسبت به توانمندیهای خود ارزشمندی ، با هدف تقویت عزت نفس ارتباط مؤثر، با هدف ارتقاء تونایی افراد در برقراری ارتباط پیوندجویی، با هدف برقراری روابط اجتماعی و دوست یابی آینده نگری و تعیین هدف و چگونگی دست یابی به آن خودکارآمدی با هدف اتخاذ تصمیم های درست در زندگی خودکارآمدی در حل مسأله خودکارآمدی در مسئولیت پذیری کنترل هیجانات، با هدف مدیریت خشم، مدیریت اضطراب و استرس معنامندی با هدف تقویت حس معنویت و ایمان افزایش آگاهی در زمینه بیماری های دوران نوجوانی   توضیحات: در ابتدای جلسه مجری طرح خودش را به صورت کامل معرفی و از شرکت کنندگان نیز می خواهد تا خودشان را به صورت دقیق معرفی کنند، این اطلاعات معمولاً شامل نام و نام خانوادگی، وضعیت خانوادگی و تحصیلی و علایق و سرگرمی ها می باشد. سپس مجری طرح با تقسیم بندی شرکت کنندگان به گروه های مختلف سع …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *